? Bảng phân bổ thuế hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau

Công ty mình có trụ sở chính tại Hà Nội. Có văn phòng đại diện tại Cần Thơ và HCM, 1địa điểm kinh doanh tại Hà Nội. Người nộp thuế là doanh nghiệp nhỏ, VPDD và địa điểm KD hạch toán phụ thuộc.
Theo khoản 2 điều 11 nghị định 126/2020/ND-CP: "Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính .....tại cơ quan thuế có trụ sở chính. Đồng thời người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bản cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính..."
Vậy trường hợp như công ty mình ở trên có phải lập Bảng phân bổ số thuế phải nộp không và nếu có thì sẽ lập theo biểu mẫu nào? Mọi người giúp minh giải đáp với!
 

BinhOver

Điều hành viên
Bài viết
140
Thành tích
63
Kinh nghiệm
106
Nghị định đã viết rất rõ rồi bạn. Bạn xem văn phòng đại diện của bạn ở TPHCM và cần thơ có phát sinh doanh thu hay không rồi mới tiếp đến là có phải lập bảng kê phân bổ không
 
Top