? Báo cáo lao động 6 tháng đầu năm khi cho tạm hoãn thực hiện hợp đồng

các bạn đã nộp báo cáo lao động 6 tháng đầu năm 2020 chưa? công ty mình cho tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động toàn bộ nhân viên từ tháng 4-5/2020. vậy những nhân viên này là lao động giảm trong kỳ phải không? và số lao đọng cuối kỳ là : 0 phải không mọi người. mong các bạn tư vấn giúp.
 

Top