Văn bản Công ty không tham gia BHXH

Doraemon

Phu quét rác
Bài viết
567
Thành tích
113
Kinh nghiệm
408
Lúc này sẽ là 1 em nộp thuế cho những người lao động đó dưới dạng 10%, hai là em sẽ đóng truy thu bhxh để đưa vào chi phí hợp lý
 
Top