? Công ty mua xe đứng tên công ty nhưng không hạch toán, giờ muốn bán xuất hóa đơn thì xử lý như nào

Em muốn hỏi: Công ty e mua xe năm 2008 , xe cty đứng tên nhưng kế toán không hạch toán vào sổ sách. Tới khi muốn bán hay thanh lý thì làm sao xuất được hoá đơn? Làm sao để sang tên hợp lệ ạ? Em cảm ơn
 

Hội kế toán trưởng Việt Nam - Nghề kế toán  4.0

ThienLuatPha

Hội viên chính
Bài viết
64
Thành tích
18
Kinh nghiệm
30
Bán thanh lý, xuất hóa đơn. Bán được bao nhiêu , ghi nhận 711 bấy nhiêu (không có giá trị khấu hao, không ghi giảm TSCĐ, không ghi nhận giá trị còn lại), xuất hóa đơn - tính thuế GTGT bình thường.
Đầy đủ chứng từ thì sang tên hợp lệ.
 
Top