? Dư có tài khoản phải thu khách hàng 131 năm 2019 sang năm 2020 quyết toán cơ quan thuế yêu cầu truy thu

Xin hỏi các anh chị trong hội 1 vấn đề ạ: Cuối năm 2019 Công ty em có dư có 131 phải thu của 1 khách hàng. Đầu năm 2020 Công ty đã xuất hóa đơn cho khách hàng rồi. Cơ quan thuế xuống thanh tra yêu cầu hạch toán doanh thu về năm 2019 và truy thu thuế GTGT và thuế TNDN thì giờ em phải làm sao và hạch toán như thế nào ạ? Mong anh chị trả lời giúp!
 

Hội kế toán trưởng Việt Nam - Nghề kế toán  4.0

ThienLuatPha

Hội viên mới
Bài viết
44
Thành tích
8
Kinh nghiệm
22
Dư có 131 2019, bạn phải chứng minh được đó là khoản tạm ứng, thu tiền trước (trình hợp đồng ra, có điều khoản thu trước - tạm ứng tiền hàng (nếu công ty kinh doanh dịch vụ thì không được nhé).
Nếu bạn không chứng minh được , và cơ quan thuế đã ra quyết định yêu cầu hạch toán về 2019 , bạn phải hồi tố lại báo cáo 2019.
Doanh thu, thuế GTGT theo đúng hóa đơn bạn đã xuất bù ở 2020 (hóa đơn đã xuất 2020 không ghi nhận, tính thuế ở 2020 nữa nhé). Ghi nhận giá vốn và thuế TNDN tương ứng.
 
Top