Hỏi về phần mềm kế toán

Tamkhoatech

Hội viên mới
Bài viết
1
Thành tích
3
Kinh nghiệm
1
Chào bạn!
Bạn tham khảo phần mềm kế toán BORO eAccountting nha
  • Phần mềm hỗ trợ tính năng kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
  • Phần mềm đã xây dựng sẵn các cặp tài khoản kết chuyển, người dùng có thể khai báo bổ sung hoặc sửa đổi các cặp tài khoản đã có phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp
  • Tương tự phần mềm cũng cho phép phân bổ số liệu cuối kỳ theo các bút toán đã khai báo
  • Bạn truy cập tamkhoatech.vn để tải bản dùng thử miễn phí nhé
 
Top