Hà Nội Nhận chứng chỉ Kế Toán của Học Viện Tài Chính sau 03 buổi học

𝙆𝙝𝙤́𝙖 𝙝𝙤̣𝙘 𝙣𝙖̀𝙮 𝙨𝙚̃ 𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙗𝙖̣𝙣:
  • Nắm rõ kiến thức một cách logic về hệ thống kế toán, chế độ kế toán
  • Lọc, thiết lập và lấy dữ liệu lên báo cáo tài chính bằng Excel
  • Sử dụng và áp dụng nhuần nhuyễn các thao tác và cách xử lý công việc, hiểu rõ bản chất và quy trình công việc kế toán cao cấp
  • Thực hiện các bút toán kết chuyển, hạch toán, quyết toán. Bộ chứng từ thực tế 3 tháng liên tục của 1 doanh nghiệp, từ thu chi, xuất nhập, nợ đọng...
  • Tự tay làm ra bộ sổ sách kế toán và tự lập báo cáo tự động từ file Excel trắng
  • Có thể làm nhiều cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc - Đặt được mức lương 8 con số

𝙂𝙞𝙪́𝙥 𝙝𝙤̣𝙘 𝙫𝙞𝙚̂𝙣:
  • Tiết kiệm 2-3 năm kinh nghiệm làm việc thực tế.
  • Tiết kiêm chi phí, chỉ bằng 1/2 chi phí đi học tại trung tâm
  • Hiệu quả đầu ra, tự xây dựng mẫu sổ sách kế toán ứng dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp...

ĐẶC BIỆT: HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN do chính HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cấp
sau mỗi khóa học


Hotline liên hệ: 0363223651
View attachment 491
 
Ngày nhận hồ sơ
25/6/21
Ngày kết thúc nhận hồ sơ
31/8/21
Số điện thoại liên hệ
0363223651
Email:
Duonglethuy0808@gmail.com

Top