Hà Nội Nhận ngay CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN của HỌC VIỆN TÀI CHÍNH sau mỗi khóa học

𝑯𝒐̣𝒄 𝑲𝒆̂́ 𝑻𝒐𝒂́𝒏 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝑪𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑯𝒐̣𝒄 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒂̀𝒊 𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉

Xin chào các bạn,
Bên mình chuẩn bị khai giảng Khóa học Kế Toán ngắn hạn (03 buổi) và sau mỗi khóa thì học viện đủ điều kiện sẽ được CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN do chính HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cấp ✅

Bạn nào quan tâm ib mình ạ
Sdt: 0363223651
#ketoan #tuyendung #tuyensinh
 
Ngày nhận hồ sơ
22/6/21
Ngày kết thúc nhận hồ sơ
30/7/21
Số điện thoại liên hệ
03563223651
Email:
Duonglethuy0808@gmail.com

Top