? Nộp giá trị M3 vào Ngân sách nhà nước

Doraemon

Phu quét rác
Bài viết
594
Thành tích
113
Kinh nghiệm
425
Chào bạn. Câu hỏi của bạn khá hay. Trước hết ta cần tìm hiểu "Giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu M3 theo Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất " là gì:

Căn cứ nội dung của Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT có ghi: “Căn cứ lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai hoặc thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án, Bên mời thầu xác định giá trị m3 để nhà đầu tư có cơ sở đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước

Như vậy, giá trị đề xuất nộp ngân sách tối thiểu (m3) là mức giá trị tối thiểu mà nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách nhà nước không điều kiện.

Theo chuẩn mực kế toán thì lợi thế thương mại không được tính là tài sản cố định vô hình do vậy chúng ta sẽ chuyển qua tài khoản 242 và phân bổ theo phương pháp đường thẳng vào chi phí sản xuất khinh toanh tối đa 10 năm
 

Phạm Như Hải

Hội viên mới
Bài viết
2
Thành tích
1
Kinh nghiệm
0
Chào bạn. Câu hỏi của bạn khá hay. Trước hết ta cần tìm hiểu "Giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu M3 theo Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất " là gì:

Căn cứ nội dung của Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT có ghi: “Căn cứ lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai hoặc thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án, Bên mời thầu xác định giá trị m3 để nhà đầu tư có cơ sở đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước

Như vậy, giá trị đề xuất nộp ngân sách tối thiểu (m3) là mức giá trị tối thiểu mà nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách nhà nước không điều kiện.

Theo chuẩn mực kế toán thì lợi thế thương mại không được tính là tài sản cố định vô hình do vậy chúng ta sẽ chuyển qua tài khoản 242 và phân bổ theo phương pháp đường thẳng vào chi phí sản xuất khinh toanh tối đa 10 năm
Như vậy thì nộp m3 của Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất của dự án đươc đưa vào 242 phân bổ dần trong 10 năm hả bạn
 
Top