? NVL không có hóa đơn có được tính giá thành không ?

A/c ơi.
cho e hỏi vớiạ
Tình hình là bên e mua NVL đầu vào có thanh toán tiền nhưng bên mua không xuất hóa đơn (chắc lâu quá do quên giờ e mới phát hiện).
Vậy chi phí này là không hợp lý vì k có hóa đơn phải vậy mình có tính vào giá thành k ạ . nếu k thì hay hạch toán thế nào.
Mong a/c hướng dẫn giúp
Đa tạ !
 

Top