THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CÔNG MUA SẮM MỚI

Mục đích của thẩm định giá tài sản mua sắm mới
 • Làm cơ sở trình báo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán mua sắm mới
 • Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để tiến hành bán đấu giá tài sản.
 • Làm cơ sở xác định giá trần để các tổ chức tiến hành đấu thầu mua sắm mới tài sản
 • Làm cơ sở xác định giá trị để các tổ chức doanh nghiệp tiến hành mua sắm mới theo quy định hiện hành.
Tại sao mua sắm tài sản công phải thẩm định giá
Như đã nói ở trên: khi các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang…sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm trang thiết bị thì cần tuân thủ quy định về sử dụng vốn nhà nước trong hoạt động mua sắm trang thiết bị, máy móc…Cụ thể theo Điều 10, Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính có nêu:

 • Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc.
 • Quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp có thẩm quyền (quy định tại Điều 5 Thông tư này) hoặc kế hoạch, danh mục dự toán mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có).
 • Có nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
 • Dự toán mua sắm thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá hoặc của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc các báo giá của các nhà cung cấp (nếu có).”
thẩm định giá tài sản công, đinh_gia_trang_thiet_bi_mua_sam


Như vậy, tài sản mua sắm mới của các cơ quan, tổ chức doanh nghiêp khi có dự án mua sắm mới, bổ sung trang thiết bị cơ sở vật chất phải có kết quả thẩm định giá của đơn vị có chức năng về thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá có thể do cơ quan, tổ chức hoặc do công ty về thẩm định giá uy tín chuyên nghiệp cung cấp.

Đơn vị thẩm định giá tài sản công mua sắm
Được thành lập từ năm 2002, đến nay Thẩm định giá Hoàng Quân được biết đến là đơn vị top đầu trong ngành thẩm định giá tại Việt Nam với gần 20 năm hoạt động. Hoàng Quân đã thẩm định giá và cấp chứng thư cho hàng trăm tài sản công mua sắm mới của các cơ quan Nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang…

Đội ngũ cán bộ Thẩm định viên về giá là: Tiến sỹ, Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư cơ khí, Luật sư,….có trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn thẩm định của Hiệp hội thẩm định giá Việt Nam (VVA), Hiệp hội thẩm định giá Châu Á (AIA), Hiệp hội thẩm định giá Quốc tế (IVSC). Đặc biệt, thẩm định giá Hoàng Quân là thành viên duy nhất tại Việt Nam gia nhập Hiệp hội Thẩm định giá Thế giới (WAVO).

Thông tin chi tiết: 0901.186.700

Thẩm định giá Hoàng Quân – CN Hà Nội
 

Hội kế toán trưởng Việt Nam - Nghề kế toán 4.0
Top