? THUẾ TNDN TRONG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN

MN CHO MÌNH HỎI NẾU DN XÃ HỘI HÓA KHÔNG KIỂM TOÁN DC KO? DN TRONG LĨNH VỰC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN CÓ ĐƯỢC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN THEO Khoản 2 Điều 13 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định LÀ DN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DC ƯU ĐÃI THUẾ TNDN LÀ 10% TRONG SUỐT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG KO VẬY?
CÓ BẠN NÀO LÀM KTT TRONG LĨNH VỰC BỆNH VIỆN M LÀM QUEN NHA, CẦN LẮM NGƯỜI CÙNG CẢNH NGỘ 0978446112
 

Top