Xử phạt Tổng hợp bài viết xử phạt hành vi vi phạm kế toán mới nhất

Để tiện cho tất cả thành viên cũng như các bạn tìm hiểu và tra cứu mức phạt mới nhất áp dụng hiện nay cho các hành vi vi phạm kế toán theo quy định tại nghị định số 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/05/2018, tôi xin được tổng hợp lại các bài viết của bạn @BinhOver theo danh mục dưới nhé:
 1. Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán
 2. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán
 3. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán
 4. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tài khoản kế toán
 5. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính mới nhất
 6. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính mới nhất
 7. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán mới nhất
 8. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm tra kế toán mới nhất
 9. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất
 10. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản mới nhất
 11. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán mới nhất
 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Chứng chỉ kế toán viên, Chứng chỉ kiểm toán viên mới nhất
 13. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán mới nhất
Hy vọng giúp ích được cho các bạn tra cứu!
 

Top