Trả lời phỏng vấn như thế nào cho chuẩn ?

Câu hỏi và giải đáp số 1: Bạn hiểu công tác của một người kế toán là gì?
Đây là câu hỏi thường gặp khi những bạn đi phỏng vấn vị trí kế toán. Các bạn có thể trả lời như sau:
học kế toán thuế ở đâu tốt nhất hà nội
Công việc của 1 người kế toán là lập và lưu trữ chứng từ đầy đủ, chính xác, sắp xếp chứng từ 1 những khoa học trên máy cũng như lưu trữ ở tủ hồ sơ

Đối với từng loại kế toán:

Kế toán thanh toán:
Kiểm soát và theo dõi công nợ vật tư.
Cân đối số dư nợ của những nhà phân phối và lên lịch thanh toán đối với từng đơn vị
Theo dõi và cân đối luồng tiền mặt và lên lịch tính sổ sở hữu ngân hàng, những đối tác tài chính và tính sổ tiền mặt trong nội bộ;
Là làm mai cửa hàng có các nhà phân phối liên quan tới công nợ; và
Lập kế hoạch và báo cáo luồng tiền thực tế theo đề nghị của Kế toán trưởng.
Kế toán yếu tố nội bộ
Vào sổ quỹ tiền mặt
Đối chiếu số dư trên sổ sách của kế toán và thủ quỹ
Kiểm quỹ tiền mặt thực tế định kỳ và đột xuất
Theo dõi doanh thu
Theo dõi và đôn đốc thanh toán các khoản cần thu
-Tập hợp chi phí, doanh thu hàng tháng vào sổ yếu tố những tài khoản đối ứng và lập báo cáo định kỳ, gồm:
Báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan quản lý thuế
Báo cáo quản trị theo bắt buộc của Ban Giám đốc Công ty
Kế toán ngân hàng
học kế toán thực hành
Mở account cho công ty và cá nhân tại những ngân hàng
Theo dõi giao dịch của account duyệt y sổ phụ và chứng từ kèm theo
Lập hồ sơ vay vốn
Lập báo cáo sở hữu các Ngân hàng
Làm thủ tục mua ngoại tệ và thanh toán quốc tế cho các đơn đặt hàng ngoại
Duy trì quan hệ với ngân hàng và đối tác tài chính
Kế toán thuế
Lập tờ khai thuế hàng tháng cũng như mọi các loại báo báo bắt buộc gửi lên cơ quan thuế.
Lập chứng từ và vào các sổ kế toán liên quan.
Lập BCTC năm
Làm những công tác liên quan tới BHXH.
Câu hỏi và giải đáp số 2: Nếu được nhận vào 1 doanh nghiệp chỉ có 1 mình bạn khiến kế toán thì bạn sẽ tổ chức công tác kế toán của công ty như thế nào?
Mách bạn các câu trả lời cực chuẩn lúc phỏng vấn kế toán tổng hợp

Ảnh 1: Mách bạn các câu giải đáp cực chuẩn khi phỏng vấn kế toán tổng hợp

Bạn mang thể trả lời:

Nếu tôi được nhận vào doanh nghiệp chỉ mang mình tôi là kế toán thì tôi sẽ khiến cho công việc của 1 người kế toán tổng hợp bao gồm từ khâu nhập dữ liệu, lên sổ sách, lập các báo cáo thuế, báo cáo nội bộ, lập BCTC năm. Ngoài ra tôi sẽ làm cho công việc giao dịch có ngân hàng, những quý khách và nhà sản xuất trường hợp doanh nghiệp yêu cầu.

Câu hỏi và giải đáp số 3: Là 1 người kế toán sở hữu giúp gì cho bạn trong cuộc sống không?
Trả lời: Nghề kế toán đầu tiên giúp tôi sở hữu một công tác với thu nhập để trang trải cuộc sống, nó giúp tôi quản lý việc tiêu pha cá nhân phải chăng hơn. Đồng thời nghề cũng giúp tôi tư duy hơi rẻ về các con số.

Câu hỏi và giải đáp số 4: Là một người kế toán giỏi, đức tính quan yếu nhất cần với là gì?
phỏng vấn kế toán tổng hợp

Ảnh 2: Mách bạn các câu trả lời cực chuẩn lúc phỏng vấn kế toán tổng hợp
học kế toán ở đâu
Trả lời: Trung thực, cẩn thận, chặt chẽ, chính xác.
 

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hội kế toán trưởng Việt Nam - Nghề kế toán  4.0
Top