Văn bản Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Tham gia bảo hiểm xã hội là điều bắt buộc khi người lao động tham gia làm việc tại một doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội đem đến nhiều quyền lợi và phúc lợi cho người lao động. Tuy nhiên, người lao động không muốn tham gia nữa có thể rút BHXH một lần. Vậy BHXH một lần alf gì?
Xem thêm: trợ cấp thất nghiệp được hưởng mấy tháng
1614355818911.png

Trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần là khoản tiền người lao động sẽ nhận được sau thời gian ngừng đóng bảo hiểm xã hội. Dựa trên quy định, khi người lao động có quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần thì được xem như xóa bỏ hoàn toàn quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, người lao động vẫn được trả lại sổ bảo hiểm xã hội để đóng tiếp vào số sổ đó sau này, và quá trình đóng sẽ được tính lại từ đầu.
Xem thêm: trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc

1614355833444.png
 

Top