Hóa đơn chứng từ

Tổng hợp những câu hỏi về hóa đơn chứng từ thuế

Xuất hóa đơn gtgt trường hợp này như thế nào mới đúng?

Cát Viên Cát Viên 4K 2

Quy định về hóa đơn

C chickenbig 2K 4

Xử lý Nợ 331/ có 131

M memaichuoi 3K 1

Hóa đơn mua vào không chịu thuế GTGT

Kim Chung Kim Chung 9K 1

Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống có phải liệt kê hết món ăn ra không?

Hang Chu Hang Chu 80K 1

Công ty cung cấp phần mềm cho công ty nước ngoài đã làm invoice nhưng xuất hóa đơn có sao không?

Hồng Nhung Hồng Nhung 6K 3

Xuất hóa đơn điện tử cước vận chuyển như thế nào

Phan Hoai Phan Hoai 5K 3

Hóa đơn tháng 12/2019 kê vào tháng 5/2020 có được không?

W wendythi 7K 5

Giá trị công trình quyết toán bị giảm do phòng tài chính giờ xuất hóa đơn theo số liệu nào

Da Rubj Da Rubj 5K 3

Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bỏ trốn có bị loại không?

Da Rubj Da Rubj 7K 1

Hóa đơn chuyển phát nhanh bị thiếu mst và địa chỉ phải làm sao

Da Rubj Da Rubj 6K 1

Có được đóng dấu mộc treo lên hóa đơn điện tử không

hoangmai hoangmai 6K 2

Xuất hóa đơn điều chỉnh hóa đơn đã xuất năm cũ như thế nào?

H Hoa Đá Nhỏ 6K 1

Công ty sử dụng hết hóa đơn gtgt rồi thì có phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Phan Hoai Phan Hoai 6K 1

Thủ tục phát hành hóa đơn cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Phan Hoai Phan Hoai 5K 1

Gạch chéo nhầm hóa đơn không hủy giờ phải làm sao?

Cẩm Tú Cẩm Tú 6K 1

Công ty sản xuất bán vừa xuất khẩu vừa bán hàng trong nước thì sử dụng hóa đơn nào

thuynga92 thuynga92 6K 1

Khách hàng hủy hóa đơn sau khi đã kê khai thuế giờ phải làm sao?

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 8K 1

Điều chỉnh tờ khai thuế bị sai giờ điều chỉnh lại như thế nào?

Thư Ngọc Thư Ngọc 6K 1

Hóa đơn điện tử taxi nội dung quá dài bây giờ phải làm sao?

Tranglee Tranglee 8K 1

Ngày bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày nào?

Da Rubj Da Rubj 3K 1

Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy có được không?

Cát Viên Cát Viên 7K 1

Xuất hóa đơn bán công nghệ cho cá nhân được không?

W wendythi 6K 1

Hóa đơn nhà hàng có được ghi là dịch vụ ăn uống không?

Oải Hương Oải Hương 8K 1

Hàng hóa có 2 thuế suất thì nên xuất 1 hóa đơn hay 2 hóa đơn

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 7K 1

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế cần lưu ý khi thực hiện giao dịch

Doraemon Doraemon 22K 0

Xuất hóa đơn cho khách hàng rồi nhưng khách hàng quên kê khai

Oải Hương Oải Hương 6K 1

Biên bản nghiệm thu sau ngày xuất hóa đơn GTGT có được không?

Oải Hương Oải Hương 7K 2

Thanh toán bằng máy pos thì thời điểm lập hóa đơn điện tử khi nào?

Đào Mai Đào Mai 15K 1

Hóa đơn tên sản phẩm không đúng với thực tế sản phẩm bán có nhận được không?

thuynga92 thuynga92 17K 6
Top