Hỏi đáp nghiệp vụ kế toán

Tham gia thảo luận hỏi đáp các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày

Top 5 công ty thẩm định giá uy tín hàng đầu năm 2021

Hà Cin94 Hà Cin94 44 0

THẨM ĐỊNH GIÁ HOÀNG QUÂN KHAI TRƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH BẮC HÀ NỘI

Hà Cin94 Hà Cin94 26 0

Thẩm định giá dự toán dự án cho mục đích vay vốn Ngân hàng: Có cần thiết?

Hà Cin94 Hà Cin94 45 0

Những Quy định mới cho Doanh nghiệp ngành Thẩm định giá từ 1/5/2021

Hà Cin94 Hà Cin94 75 0

NVL không có hóa đơn có được tính giá thành không ?

M memaichuoi 58 0

THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ MOBILE MONEY TRONG 2 NĂM

Hà Cin94 Hà Cin94 53 0

Thuế nhà thầu

C chickenbig 198 1

Chi phí trả trước/khấu hao phân bổ sai thời gian

C chickenbig 129 1

tk242, 214

M mattroinho 181 1

Phát hiện nghiệp vụ ngân hàng bị bỏ sót từ năm trước

T thanhbinh 165 2

Cách hạch toán công ty thương mại có đem hàng gia công sản xuất bên ngoài

M memaichuoi 299 4

Hóa đơn không có giá trị sử dụng

T thanhbinh 232 2

MUA HÀNG NÔNG SẢN

H Hoang Nga 2K 2

Hợp đồng với đối tác nước ngoài

C chickenbig 2K 1

Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử 2020

B Binvoice 184 0
Top