Luận văn kế toán

Chia sẻ các bài luận văn chuyên ngành kế toán

Hóa đơn chiết khấu bán hàng hạch toán như thế nào

BICH PHUONG BICH PHUONG 2K 1

Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7

TN96513 TN96513 553 0

Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh

TN96513 TN96513 520 0

Hoàn thiện hạch toán Doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội

TN96513 TN96513 443 0

Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

TN96513 TN96513 427 0

Công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm.

TN96513 TN96513 420 0

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

TN96513 TN96513 392 0

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP dược phẩm Kim Bảng

TN96513 TN96513 458 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

TN96513 TN96513 444 0

Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm ở tổng công ty rau quả VN

TN96513 TN96513 436 0

Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước HN

TN96513 TN96513 424 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần phát triển Thăng Long

TN96513 TN96513 466 0

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại và dịch vụ Phú Bình

TN96513 TN96513 467 0

Kế toán Vốn bằng tiền ở Công ty Tư Vấn Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn.

TN96513 TN96513 481 0

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tư vấn XD và PTNông thôn.

TN96513 TN96513 538 0

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp xây dựng 244

TN96513 TN96513 559 0

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cty CP thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang

TN96513 TN96513 573 0

Tiền lương và các khoản trích theo lương :Trung tâm tư vấn &chuyển giao công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường

TN96513 TN96513 360 0

Hạch toán một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu ở Công ty Cổ phần Quốc tế Nhật Nam.

TN96513 TN96513 452 0

Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

TN96513 TN96513 451 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

TN96513 TN96513 425 0

Kế toán XĐ KQ Kinh Doanh & phân phối kết quả KD tại Cty CPXD và TM Thiên Hưng.

TN96513 TN96513 377 0

Chi phí và giá thành Cty Kiến Trúc XD 3Đ LOGIC

TN96513 TN96513 382 0

Vốn cố định công ty TNHH in và thương mại Nhật Sơn

TN96513 TN96513 531 0

Chi phí sản xuất và giá thành sản phầm công ty hồng trà

TN96513 TN96513 427 0
Top