Nghiệp vụ bảo hiểm

Kế toán bảo hiểm,kế toán chế độ,Luật bảo hiểm,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, Các văn bản pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động

Công ty nợ tiền bảo hiểm không đóng và chốt được thì có được hưởng lương hưu không

Da Rubj Da Rubj 3K 2

Chế độ dưỡng sức sau sinh đẻ mổ thì cần thủ tục gì?

Cát Viên Cát Viên 3K 0

Đóng truy thu bảo hiểm và xác định mức đóng

K Kim Hường 3K 0

Công ty cũ chưa đóng và chốt sổ, người lao động muốn đóng và chốt thì làm như thế nào

H hiền 8K 4

Đăng ký bảo hiểm cho nhân viên thì cần giấy tờ gì?

Phan Hoai Phan Hoai 3K 2

Truy thu bảo hiểm xã hội từ năm cũ bây giờ không biết phải xử lý làm sao xin được giúp đỡ

Hồng Nhung Hồng Nhung 7K 1

Thủ tục báo giảm và chốt sổ bảo hiểm cho nhân viên nghỉ việc gồm những gì?

Phan Hoai Phan Hoai 7K 1

Nhân viên công ty đang tham gia bảo hiểm tự nguyện ở địa phương giờ khai tăng bảo hiểm ở công ty như thế nào?

Oải Hương Oải Hương 6K 1

Công ty TNHH 2 thành viên giám đốc không hưởng lương thì có phải tham gia bhxh không?

Cát Viên Cát Viên 6K 1

Nhân viên có bầu 2 tháng mới vào công ty thì có được hưởng bảo hiểm thai sản không

Da Rubj Da Rubj 6K 1

Đã nghỉ việc nhưng công ty cũ vẫn tham gia bảo hiểm xã hội cho nhân viên

8K 1

Người lao động nghỉ thai sản đi làm trước thời hạn có phải đóng bảo hiểm không?

Thư Ngọc Thư Ngọc 8K 6

Người lao động nghỉ sinh khi đóng bảo hiểm được 5 tháng

Đào Mai Đào Mai 17K 1

Hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia bảo hiểm được 11 tháng?

Thư Ngọc Thư Ngọc 12K 1

Cơ quan bảo hiểm trả tiền thai sản theo quý có đúng không?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 13K 3

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh được hưởng 6 ngày hay 7 ngày trợ cấp bảo hiểm?

PhuongAnh PhuongAnh 10K 1

Thay CMTND có phải làm điều chỉnh thay đổi bhxh không?

PhuongAnh PhuongAnh 11K 1

Đóng bảo hiểm từ t10/2019 nhưng do dịch nghỉ 1 tháng vậy tháng 10/2020 có được hưởng thai sản không?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 9K 1

Người lao động chỉ đi làm 14 ngày 1 tháng thì có đóng bảo hiểm xã hội không?

Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 15K 3

Công nhân viên không chịu tham gia bảo hiểm giờ phải làm sao

Hang Chu Hang Chu 20K 2

Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn mà công ty vẫn đang tham gia bảo hiểm thì có cần làm gì không?

Cát Viên Cát Viên 18K 2

Xin hỏi về cách tính tiền nghỉ ốm dài ngày cho người lao động

Hang Do Hang Do 17K 2

Giải trình chế độ thai sản khi nhân viên đóng bhxh 7 tháng trước khi sinh?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 13K 2

Hưởng trợ cấp 1 lần bhxh với người lao động vợ không tham gia bhxh?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 12K 0

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 17K 3

Đóng bảo hiểm cho người lao động trước có được không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 13K 1

Công ty trích bảo hiểm nhưng không đóng cho nhân viên giờ phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 13K 3

Có cách nào tự mình sang cơ quan bảo hiểm lấy thẻ bảo hiểm y tế hay không?

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 13K 1

Muốn kiện công ty vì không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 11K 1

Thay đổi hộ khẩu khác tỉnh thì thẻ bhyt và sổ bhxh có gặp vấn đề gì khi hưởng thai sản không?

Đào Mai Đào Mai 13K 1
Top