Nghiệp vụ bảo hiểm

Kế toán bảo hiểm,kế toán chế độ,Luật bảo hiểm,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, Các văn bản pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động

Văn bản pháp luật bảo biểm

Văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm
Chủ đề
9
Bài viết
10
Chủ đề
9
Bài viết
10

Chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh được hưởng 6 ngày hay 7 ngày trợ cấp bảo hiểm?

PhuongAnh PhuongAnh 10K 1

Thay CMTND có phải làm điều chỉnh thay đổi bhxh không?

PhuongAnh PhuongAnh 11K 1

Đóng bảo hiểm từ t10/2019 nhưng do dịch nghỉ 1 tháng vậy tháng 10/2020 có được hưởng thai sản không?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 9K 1

Người lao động chỉ đi làm 14 ngày 1 tháng thì có đóng bảo hiểm xã hội không?

Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 15K 3

Công nhân viên không chịu tham gia bảo hiểm giờ phải làm sao

Hang Chu Hang Chu 20K 2

Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn mà công ty vẫn đang tham gia bảo hiểm thì có cần làm gì không?

Cát Viên Cát Viên 18K 2

Xin hỏi về cách tính tiền nghỉ ốm dài ngày cho người lao động

Hang Do Hang Do 17K 2

Giải trình chế độ thai sản khi nhân viên đóng bhxh 7 tháng trước khi sinh?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 13K 2

Hưởng trợ cấp 1 lần bhxh với người lao động vợ không tham gia bhxh?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 12K 0

Công ty không đóng bảo hiểm cho nhân viên mà chỉ muốn mua bảo hiểm y tế có được không?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 17K 3

Đóng bảo hiểm cho người lao động trước có được không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 13K 1

Công ty trích bảo hiểm nhưng không đóng cho nhân viên giờ phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 13K 3

Có cách nào tự mình sang cơ quan bảo hiểm lấy thẻ bảo hiểm y tế hay không?

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 13K 1

Muốn kiện công ty vì không chốt sổ bảo hiểm cho người lao động khi nghỉ việc

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 11K 1

Thay đổi hộ khẩu khác tỉnh thì thẻ bhyt và sổ bhxh có gặp vấn đề gì khi hưởng thai sản không?

Đào Mai Đào Mai 13K 1
Top