Nghiệp vụ bảo hiểm

Kế toán bảo hiểm,kế toán chế độ,Luật bảo hiểm,bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, Các văn bản pháp luật về chế độ bảo hiểm của người lao động

Văn bản pháp luật bảo biểm

Văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm
Chủ đề
9
Bài viết
10
Chủ đề
9
Bài viết
10

Giải trình số lao động bảo hiểm khác với số lao động quyết toán thuế TNCN?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 19K 5

Giữa tháng 4 báo giảm lao động nhưng vẫn đóng tiền giờ bảo hiểm báo đóng dư làm sao?

Đào Mai Đào Mai 14K 1

Thông báo tiền đóng bảo hiểm bị sai giữa cơ quan bảo hiểm và tiền trên bảng kê của kế toán?

Đào Mai Đào Mai 12K 1

Đóng bảo hiểm xã hội ở 2 công ty một lúc có được không?

Trần Hà Trần Hà 13K 1

Đã chuyển tiền nộp bảo hiểm nhưng trên C12 vẫn báo chưa nộp phải làm sao?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 14K 1

Có được đóng bảo hiểm xã hội truy thu các tháng trước hay không?

ngocnguyen ngocnguyen 152 2

Tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không được chốt sổ thì giờ đóng theo sổ bhxh cũ hay sao ạ?

Trần Hà Trần Hà 13K 1

Vừa khai báo bảo hiểm cho nhân viên thì nhân viên nghỉ phải làm sao?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 18K 2

Cơ quan bảo hiểm yêu cầu mang hồ sơ lương và quyết toán thuế để rà soát nhưng không có công văn?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 15K 1

Vào công ty làm phải đóng bảo hiểm 50% thì có nên đóng không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 13K 1

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT?

Trần Hà Trần Hà 135 2

Tiền bảo hiểm về tới công ty chưa kịp trả thì bị cháy rụi giờ làm sao?

Đào Mai Đào Mai 12K 1

Nhờ đóng bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản có được không?

Trần Hà Trần Hà 15K 3

Mình đóng bhxh liên tục từ 2013 đến nay nhưng tại sao lại ghi thời điểm đủ 5 năm là 1.7.2023?

Đào Mai Đào Mai 119 2

Lao động ký hợp đồng 1 tháng làm việc 16 ngày có phải tham gia bảo hiểm không?

Trần Hà Trần Hà 112 1
Top