Phần mềm hỗ trợ thuế

Tập hợp các phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp

Không cài được google chorme Extension của trang thuedientu

Phan Hoai Phan Hoai 12K 1

Lỗi khi đăng nhập vào trang thuedientu phải giải quyết như thế nào?

Đào Mai Đào Mai 10K 1

Làm sao đổi được mật khẩu trên trang thuedientu.gdt.gov.vn ạ?

PhuongAnh PhuongAnh 8K 1

Lỗi đổi mật khẩu token khi nộp thuế trên thuedientu

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 10K 2

Không truy cập được vào thuedientu.gdt.gov

Cát Viên Cát Viên 10K 1

Lỗi khi cài htkk mới bị dừng khi chạy và không vào được thuedientu

Minh Anh Minh Anh 12K 1

Lỗi đẩy phụ lục hóa đơn chữ ký số báo thành công mà nộp thì báo chưa ký

Trần Hà Trần Hà 13K 2

Lỗi sau khi đổi mật khẩu thuedientu thì chỉ máy đổi mật khẩu mới đăng nhập được?

thoavu90 thoavu90 17K 1

Chữ ký số BKAV chưa hết hạn nhưng trên thuedientu báo hết bạn không nộp được tờ khai, giờ phải làm sao ạ?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 16K 1

Lỗi thuedientu không đọc được nội dung tờ khai xml

Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 15K 1

Lỗi đổi pass thuedientu mãi không đúng

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 18K 3

Lỗi mật khẩu mới không hợp lệ trên thuedientu phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 17K 1

Lỗi ký xong mất file không nộp được tờ khai thuế

Trần Hà Trần Hà 14K 2

Phần mềm ký offline hỗ trợ ký báo cáo thuế của Tổng Cục Thuế

Doraemon Doraemon 17K 0

Lỗi khi vào trang thuedientu in tờ gia hạn nộp thuế

Trần Hà Trần Hà 12K 1

Lỗi cài HTKK xong không cho nhập mã số thuế để kê khai

Đào Mai Đào Mai 21K 3

Lỗi đăng nhập vào trang thuế điện tử

Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 172 2

Phần mềm HTKK không cho nhập đủ MST của chi nhánh

ngocnguyen ngocnguyen 116 1

Sửa ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn trên HTKK thì làm như thế nào?

ngocnguyen ngocnguyen 121 1

Làm cách nào in được tờ khai quyết toán thuế đã nộp?

thuynga92 thuynga92 115 1

Đã đăng ký tài khoản ngân hàng với SKHĐT nhưng không đăng ký nộp thuế điện tử được?

ngocnguyen ngocnguyen 159 3

Lỗi là kỳ hạch toán trước kỳ bắt đầu chọn kê khai phải làm sao?

ngocnguyen ngocnguyen 138 2

Không vào được user mst-ql trên thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tiền thuế ?

thoavu90 thoavu90 154 1

Phần mềm htkk tự nhảy thuế thu nhập cá nhân không đúng?

thoavu90 thoavu90 133 2

Không truy cập vào được trang thuedientu.gdt.gov.vn để nộp tờ khai

thoavu90 thoavu90 132 1

Lỗi khi dùng chữ ký số trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

thoavu90 thoavu90 133 1

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.4

Doraemon Doraemon 969 0

Lỗi Mã cơ quan thuế nơi nộp trên tờ khai không đúng với đăng ký tại cơ quan thuế

YenBui YenBui 473 0

Lỗi "The application’s digital signatủe cannot be verified"

YenBui YenBui 392 0

Lỗi Cảnh báo Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

YenBui YenBui 365 0
Top