Phần mềm hỗ trợ thuế

Tập hợp các phần mềm hỗ trợ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp

Không cài được google chorme Extension của trang thuedientu

Phan Hoai Phan Hoai 12K 1

Lỗi khi đăng nhập vào trang thuedientu phải giải quyết như thế nào?

Đào Mai Đào Mai 10K 1

Làm sao đổi được mật khẩu trên trang thuedientu.gdt.gov.vn ạ?

PhuongAnh PhuongAnh 8K 1

Lỗi đổi mật khẩu token khi nộp thuế trên thuedientu

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 10K 2

Không truy cập được vào thuedientu.gdt.gov

Cát Viên Cát Viên 10K 1

Lỗi khi cài htkk mới bị dừng khi chạy và không vào được thuedientu

Minh Anh Minh Anh 12K 1

Lỗi đẩy phụ lục hóa đơn chữ ký số báo thành công mà nộp thì báo chưa ký

Trần Hà Trần Hà 14K 2

Lỗi sau khi đổi mật khẩu thuedientu thì chỉ máy đổi mật khẩu mới đăng nhập được?

thoavu90 thoavu90 17K 1

Chữ ký số BKAV chưa hết hạn nhưng trên thuedientu báo hết bạn không nộp được tờ khai, giờ phải làm sao ạ?

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 17K 1

Lỗi thuedientu không đọc được nội dung tờ khai xml

Lê Thùy Linh Lê Thùy Linh 15K 1

Lỗi đổi pass thuedientu mãi không đúng

Tuyết Nhung Tuyết Nhung 18K 3

Lỗi mật khẩu mới không hợp lệ trên thuedientu phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 17K 1

Lỗi ký xong mất file không nộp được tờ khai thuế

Trần Hà Trần Hà 14K 2

Phần mềm ký offline hỗ trợ ký báo cáo thuế của Tổng Cục Thuế

Doraemon Doraemon 17K 0

Lỗi khi vào trang thuedientu in tờ gia hạn nộp thuế

Trần Hà Trần Hà 13K 1
Top