Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Bảng phân bổ thuế hoạt động trên nhiều địa bàn khác nhau

F facebooker 34 1

Hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh hàng không chịu thuế

Cát Viên Cát Viên 6K 3

Thuế vat với đại lý tàu biển cho nước ngoài là bao nhiêu %

PhuongAnh PhuongAnh 6K 1

Đầu ra thuế suất 0% đầu vào 10% đã hạch toán vào giá vốn giờ xuất trả hàng phải làm sao?

Phan Hoai Phan Hoai 6K 3

Quyết toán thuế bị loại thuế GTGT thì điều chỉnh như thế nào?

Hang Chu Hang Chu 6K 1

Số liệu tờ khai thuế gtgt 33311 khác với báo cáo tài chính thì điều chỉnh lại được không?

W wendythi 6K 1

Gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 cơ quan thuế yêu cầu giải trình

Da Rubj Da Rubj 5K 1

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

TN96513 TN96513 5K 0

Cục thuế yêu cầu giải trình số thuế GTGT còn được khấu trừ quá lớn?

PhuongAnh PhuongAnh 59K 1

Điều chỉnh tờ khai thuế quý 3/2019 thì có phải thực hiện bút toán nào không?

thuynga92 thuynga92 11K 1

Dịch vụ đầu ra không chịu thuế thì có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Hang Chu Hang Chu 16K 2

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài nhưng có văn phòng ở Việt Nam thì phải làm sao?

UyenPham UyenPham 13K 1

Nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thì có được khấu trừ sang thuế GTGT không?

PhuongAnh PhuongAnh 10K 3

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

TN96513 TN96513 17K 0

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất GTGT 5%

TN96513 TN96513 14K 0
Top