Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh hàng không chịu thuế

Cát Viên Cát Viên 6K 3

Thuế vat với đại lý tàu biển cho nước ngoài là bao nhiêu %

PhuongAnh PhuongAnh 6K 1

Đầu ra thuế suất 0% đầu vào 10% đã hạch toán vào giá vốn giờ xuất trả hàng phải làm sao?

Phan Hoai Phan Hoai 6K 3

Quyết toán thuế bị loại thuế GTGT thì điều chỉnh như thế nào?

Hang Chu Hang Chu 6K 1

Số liệu tờ khai thuế gtgt 33311 khác với báo cáo tài chính thì điều chỉnh lại được không?

W wendythi 6K 1

Gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 cơ quan thuế yêu cầu giải trình

Da Rubj Da Rubj 5K 1

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

TN96513 TN96513 5K 0

Cục thuế yêu cầu giải trình số thuế GTGT còn được khấu trừ quá lớn?

PhuongAnh PhuongAnh 59K 1

Điều chỉnh tờ khai thuế quý 3/2019 thì có phải thực hiện bút toán nào không?

thuynga92 thuynga92 11K 1

Dịch vụ đầu ra không chịu thuế thì có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Hang Chu Hang Chu 16K 2

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài nhưng có văn phòng ở Việt Nam thì phải làm sao?

UyenPham UyenPham 13K 1

Nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thì có được khấu trừ sang thuế GTGT không?

PhuongAnh PhuongAnh 10K 3

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

TN96513 TN96513 17K 0

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất GTGT 5%

TN96513 TN96513 14K 0

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất GTGT 0%

TN96513 TN96513 15K 0
Top