Thuế giá trị gia tăng

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế GTGT

Thuế vat với đại lý tàu biển cho nước ngoài là bao nhiêu %

PhuongAnh PhuongAnh 5K 1

Đầu ra thuế suất 0% đầu vào 10% đã hạch toán vào giá vốn giờ xuất trả hàng phải làm sao?

Phan Hoai Phan Hoai 6K 3

Quyết toán thuế bị loại thuế GTGT thì điều chỉnh như thế nào?

Hang Chu Hang Chu 6K 1

Hoàn thuế GTGT với doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu và kinh doanh hàng không chịu thuế

Cát Viên Cát Viên 5K 1

Số liệu tờ khai thuế gtgt 33311 khác với báo cáo tài chính thì điều chỉnh lại được không?

W wendythi 6K 1

Gia hạn nộp thuế theo nghị định 41 cơ quan thuế yêu cầu giải trình

Da Rubj Da Rubj 5K 1

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016

TN96513 TN96513 5K 0

Cục thuế yêu cầu giải trình số thuế GTGT còn được khấu trừ quá lớn?

PhuongAnh PhuongAnh 59K 1

Điều chỉnh tờ khai thuế quý 3/2019 thì có phải thực hiện bút toán nào không?

thuynga92 thuynga92 11K 1

Dịch vụ đầu ra không chịu thuế thì có được khấu trừ thuế đầu vào không?

Hang Chu Hang Chu 16K 2

Xuất hóa đơn GTGT cho công ty nước ngoài nhưng có văn phòng ở Việt Nam thì phải làm sao?

UyenPham UyenPham 13K 1

Nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thì có được khấu trừ sang thuế GTGT không?

PhuongAnh PhuongAnh 10K 3

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

TN96513 TN96513 17K 0

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất GTGT 5%

TN96513 TN96513 14K 0

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất GTGT 0%

TN96513 TN96513 15K 0

Đối tượng không chịu thuế GTGT

TN96513 TN96513 19K 0

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

TN96513 TN96513 18K 0

Quy định về hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ

TN96513 TN96513 16K 0

Phương pháp tính thuế GTGT mới nhất

TN96513 TN96513 15K 0

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

TN96513 TN96513 14K 0

Phạm vi áp dụng thuế GTGT

TN96513 TN96513 16K 0

Khái niệm , đặc điểm và tác dụng của thuế GTGT

TN96513 TN96513 15K 0

Thuế gtgt mua nguyên liệu cho sx sản phẩm cả chịu thuế và không chịu thuế làm sao cho có lợi?

Đào Mai Đào Mai 14K 1

Số tiền thuế GTGT không làm hoàn thuế phân bổ vào chi phí như thế nào?

Trần Hà Trần Hà 21K 2

Thuế gtgt đầu ra với máy móc nông nghiệp bao nhiêu là hợp lý?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 14K 1

Có quyết định hoàn thuế nhưng sai số tài khoản người nhận phải làm sao?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 15K 1

Xuất khẩu thì tài khoản ngân hàng cần đăng ký ntn để nhận USD?

Linh Yume Linh Yume 108 1

Quên chưa kê khai hóa đơn GTGT đầu vào quý 1 thì phải làm gì?

ngocnguyen ngocnguyen 120 1

Giấy báo có của ngân hàng có phải là chứng từ hợp pháp khi hoàn thuế GTGT với hàng xuất khẩu không?

ngocnguyen ngocnguyen 110 1

Doanh nghiệp doanh thu trên 100 tỷ có được gia hạn nộp thuế không?

ngocnguyen ngocnguyen 110 1
Top