Thuế thu nhập cá nhân

Tập hợp văn bản và hỏi đáp về thuế TNCN

Đăng ký người phụ thuộc phát sinh số giấy tờ tùy thân đã có giờ phải làm sao

thoavu90 thoavu90 2K 1

Có được bù trừ thuế TNCN đối với những đối tượng ủy quyền quyết toán thuế không?

Phan Hoai Phan Hoai 6K 1

Giải trình chênh lệch lao động giữa tờ khai quyết toán thuế tncn và lao động tham gia bảo hiểm

Phan Hoai Phan Hoai 8K 0

Nộp chậm tờ khai quyết toán thuế TNCN 42 ngày thì mức phạt bao nhiêu?

Đào Mai Đào Mai 7K 1

Giải trình thuế TNCN của nhân viên phát sinh với cơ quan thuế

Cẩm Tú Cẩm Tú 11K 1

Các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNCN

TN96513 TN96513 8K 0

Đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

TN96513 TN96513 10K 0

Phương pháp tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

TN96513 TN96513 7K 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng của cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 8K 0

Thuế TNCN đối với thu nhập nhượng quyền thương mai, trúng thưởng của cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 8K 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 9K 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 11K 0

Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 8K 0

Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn của Cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 11K 0

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh - Cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 10K 0

Thủ tục hoàn thuế TNCN khi thay đổi CMTND sang thẻ CCCD?

Cocomi Cocomi 6K 1

Phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công - đối với cá nhân cư trú

TN96513 TN96513 14K 0

Thu nhập miễn thuế , thu nhập giảm thuế TNCN

TN96513 TN96513 10K 0

Đối tượng nộp thuế TNCN, thu nhập chịu thuế TNCN

TN96513 TN96513 12K 0

Những vấn đề chung về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam

TN96513 TN96513 10K 0

Đăng ký giảm trừ gia cảnh có phải mỗi năm làm lại một lần không?

Đào Mai Đào Mai 5K 1

Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu với cá nhân và 4,4 triệu cho mỗi người phụ thuộc?

UyenPham UyenPham 13K 8

Mã số thuế của người phụ thuộc không hợp lệ phải làm sao?

Cát Viên Cát Viên 12K 2

Nộp trễ tờ khai thuế tncn quý 4 nay thuế mời lên làm việc thì ai phải đi?

Linh Yume Linh Yume 11K 4

Tại sao thuế tncn 2 nơi lại không khấu trừ 10% mà tính theo lũy tiến?

thoavu90 thoavu90 16K 8

Thuế gửi công văn rà soát người có thu nhập ở hai nơi nhưng lao động chỉ có thu nhập cty mình giờ làm sao?

Đỗ Quyên Đỗ Quyên 16K 4

Hoàn thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi thì nộp hồ sơ ở đâu?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 19K 2

Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập ở 2 nơi không?

Nguyễn Kiều Nguyễn Kiều 14K 3

Cổ đông sang nhượng vốn góp ngang giá có phải nộp thuế tncn không?

Hang Chu Hang Chu 15K 1

Có giấy hoàn thuế TNCN nhưng chỉ đóng thuế 1/2 năm giờ phải làm sao?

Đào Mai Đào Mai 14K 1
Top