Điểm thưởng dành cho Doraemon

 1. 10

  Hội viên đạt 500 bài viết

  Hội viên đạt 500 bài viết
 2. 15

  Hội viên đạt được 100 lượt cảm ơn

  Hội viên đạt được 100 lượt cảm ơn
 3. 10

  Hội viên đạt 50 lượt cảm ơn

  Hội viên đạt 50 lượt cảm ơn
 4. 50

  Hội viên đạt 250 lượt cảm ơn

  Chúc mừng bạn đã được cảm ơn 250 lần, bạn đã dần nổi tiếng trên diễn đàn rồi đó.
 5. 10

  Được cảm ơn nhiều

  Bạn đã được cảm ơn 25 lần trong các bài viết.
 6. 10

  Hội viên đạt 100 bài viết!

  Bạn đã có 100 bài viết. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đóng góp nhiều bài viết hữu ích hơn nữa!
 7. 5

  Hội viên đăng nhập trở lại

  Chào mừng bạn đã đăng nhập trở lại. Hy vọng bạn sẽ thường xuyên chia sẻ hơn với Hội kế toán trưởng Việt Nam!
 8. 2

  Được cảm ơn lần đầu

  Bài viết của bạn đã được cảm ơn lần đầu tiên, hãy chia sẻ những bài viết hữu ích nhiều hơn để được cảm ơn hơn nữa nhé!
 9. 1

  Hội viên gửi bài viết đầu tiên

  Bạn đã đạt được thành tích khi gửi bài viết đầu tiên.
Top